scroll_top
facebook LinkedIn
Chci pochválit Mám nápad Chci se informovat Chci si stěžovat


Časté dotazy

 • 1. Můžete v krátkosti představit Vaši společnost? Vývoj společnosti, tradice a zkušenosti v nejen v úklidu?

  Společnost AGENCY INclean s.r.o. je společností s ručením omezeným, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82963. Vznikla v roce 2000, udělala již na poli své specializace veliký krok. Původní specializací byl úklid domácností, prostřednictvím jejich majitelů pak i úklid kancelářských prostor menších a středních firem. Posléze přibyl Baby Sitting a další služby, např. Senior Sitting, Animal Sitting, Garden Service. V současnosti je naše portfolio služeb již více jak pětinásobné a ve všech odvětvích pracujeme na špičkové profesionální úrovni.

 • 2. V jakém rozsahu jsou Vámi poskytované služby? Jaký je druh smlouvy?

  Poskytujeme služby, které řeší u zákazníka dvě základní, na stejnou úroveň postavené, potřeby: 1) Standartní služby – zahrnuje druh a intenzitu úklidu a 2) Dodavatelské služby – zahrnuje samotný úklid včetně pracovních pomůcek. Veškeré naše služby jsou vždy zajištěny smlouvou v takovém rozsahu, v jakém ji požaduje náš zákazník. Po vzájemné dohodě pak přistupujeme k podpisu smlouvy v definitivní podobě. Jedná se o Smlouvu o dílo, v souladu s obchodním zákoníkem.

 • 3. Jak je to s čistícími prostředky a s úklidovými pomůckami?

  Většinou používáme vlastní čistící prostředky a úklidové pomůcky, pro jejichž používání jsou naši zaměstnanci náležitě proškoleni. Vyjímkou jsou, a to především po dohodě se zákazníkem, vysavače a případně žehličky. Taktéž jsou vyjímečnou záležitostí prostředky, které si zákazník dodá sám na základě doporučení od výrobce např. na ošetřování specielně technologicky zpracovaných leštěných povrchů kuchyňských exclusivních kompletů, kde by používáním jiné chemie ztratil záruku.

 • 4. Jste ochotni přizpůsobit se časovému harmonogramu zákazníka?

  V průběhu uzavírání obchodního případu se naši zástupci snaží o přizpůsobení se časovým požadavkům zákazníka a většinou se nám to daří.
  V případě hlídání dětí je pracovní náplní chůvy mimo jiné zachování každodenního režimu a návyků dítěte.
  Je pravda, že velmi důležitá je reálnost požadovaného časového harmonogramu, ať se jedná o úklid nebo hlídání dětí anebo jakoukoli další službu.

 • 5. Kdo je v případě naší spolupráce kontaktní osobou?

  Nejbližší kontaktní osobou zákazníka je obchodní zástupce, který sepsal se zákazníkem obchodní smlouvu. Je partnerem zákazníka po celou dobu obchodního vztahu. Po obchodní stránce je touto osobou vedoucí střediska, popř. vedoucí regionu. Především vedoucí střediska je zákazníkovi osobně představen svým obchodním zástupcem. Zákazník dále může kdykoliv kontaktovat zákaznické centrum, a to nejlépe e-mailem info@inclean.cz

 • 6. Jak dalece dopředu je nutné si objednat Vaše služby? Kdy jste schopni zahájit profesionální spolupráci?

  Záleží to především na Vašich požadavcích, snažíme se vyjít vstříc každému zákazníkovi. Hlavním kritériem je profesionální zvládnutí zakázky.

  U hlídání dětí hraje roli především věk, počet dětí, požadavky na chůvu (např. na její jazykové vybavení), dostupnost v dané lokalitě apod.

  U úklidu se jedná především o rozlohu, volbu čistících pomůcek, chemie, nářadí či strojů, dostupnost apod.

  Důležitá je taktéž cena a operativní profesionální službu je nutné si připlatit.

  Co se týká počátku spolupráce od podpisu smlouvy, ve většině je určující datum objednání, nicméně jsou i lokality méně dostupné nebo zákazník je náročnější při výběru pracovníka, což jsou všechno vlivy oddalující termín zahájení poskytování pravidelných profesionálních služeb.

 • 7. Jaké máte kritéria pro výběr vašich zaměstnanců. Dá se jim věřit?

  Téměř všichni zaměstnanci, podílející se na přímém výkonu poskytovaných služeb, jsou zaměstnáni u společnosti na hlavní pracovní poměr. Po prvotním výběru formou osobního předvýběru jsou potenciální pracovníci pozváni na školení a pohovor.
  Součástí školení je nejdříve psychologický test, prováděný externím konzultantem.
  U chův pak následuje školení o režimu dítěte, přípravě jídel vhodných pro děti různého věku, volnočasové aktivity, jak se zachovat v nejrůznějších situacích apod.
  Pracovníky úklidu školíme v problematice úklidu, námi používaných technologiích.
  Všechny pak školíme v asertivitě, komunikace schopnosti a v neposlední řadě i o firemní kultuře a v dalších anomálnostech a specifikám v chování u zákazníka. Po absolvování nastupují pracovníci do pracovního procesu.

  Při výkonu služeb jsou pracovníci kontrolováni vedoucím střediska, příslušným obchodním zástupcem a namátkově kontrolním oddělením. Činnost našich pracovníků je průběžně konzultována s našimi zákazníky. Zákazník také, pokud má zájem, provádí hodnocení poskytovaných služeb, a to nejméně 1 x za tři měsíce vyplněním krátkého výkonového listu objektu.

 • 8. Máme obavy z úklidu naší kanceláře, prodejny klenotů v době naší nepřítomnosti. Jak takovéto situace řešíte?

  Nemusíte se obávat, naše společnost klade velký důraz na výběr kvalitních zaměstnanců, včetně vyžádání Výpisu z rejstříku trestů. Součástí každé uzavírané smlouvy přikládáme výpis z našeho pojištění na případné způsobené škody. Zejména u úklidů domácností, že pro první až třetí úklid je zákazník přítomen a po získání pocitu důvěry předává klíče, bezpečnostní kódy a vše související oproti adekvátním předávacím písemným protokolům.

 • 9. Vaše společnost nabízí pouze úklid kanceláří? A jak často? Lze si objednat i kombinované služby?

  Naše společnost AGENCY INclean se zabývá nejen úklidem kanceláří. Potupně se náš záběr rozšířil i do malých a středních firem.

  V současné době uklízíme nejen kancelářské objekty, ale i prodejny textilu, oděvů, nábytku, ale i další nejrůznější obchody, rovněž panelové domy, soukromá zdravotnická zařízení, úřady i celé administrativní celky apod.

  Posléze přibylo jednorázové i pravidelné hlídání dětí ve věku od 6-ti týdnů. Dnes jsme schopni se Vám postarat o celou Vaší domácnost od hlídání dětí, přes úklid a nejrůznější pochůzky až po práce na zahradě. Naši nabídku můžeme shrnout na úklid kanceláří a domácností, baby sitting, senior sittng, garden service,

  Ano, poskytujeme i kombinované služby.

 • 10. Jaké druhy úklidu si můžeme sjednat? V jakém časovém rozhraní?

  Provádíme i jednorázové úklidy, úklidy generální. Rovněž úklidy po malířích, před nebo pokolaudační úklidy, čištění koberců, sedacích souprav, židlí, mytí oken, podlah apod., což většinou bývá běžným předmětem generálních úklidů.
  Tyto také většinou předcházejí úklidům pravidelným periodickým, a to pro zajištění jednoduššího a kvalitnějšího a profesionálního udržovacího pravidelného úklidového servisu. V současné době to bývá nejen zvyklostí, ale dá se říci, že nutností pro maximální spokojenost zákazníka.

  Ano, poskytujeme i kombinované služby.

 • 11. Pečujete také o seniory a zdravotně postižené?

  Zajišťujeme poskytování péče starým, ale i zdravotně postiženým občanům. Všem občanům, kteří nejsou schopni si sami byť krátkodobě anebo i trvale již obstarat práce v domácnosti. Nejsou zrovna v dobré zdravotní kondici anebo nejsou sto využít pomoci rodinných příslušníků. Nebo prostě jen jsou sami a potřebují společnost.
  Jedná se především o pomoc v podobě přípravy, uvaření snídaně nebo oběda či večeře, pomoc při podávání jídel a pití, jednoduché ošetřovatelské úkony, běžné úkony osobní hygieny (pomoc při použití WC, při oblékání), dále pak i běžný úklid domácnosti, praní a žehlení osobního prádla, nákupy, nezbytné pochůzky, doprovod k lékaři, na úřad apod.

 • 12. Ve Vaší nabídce je poskytována Karta zákazníka. Co to je a jaký má význam?

  Naše služby bych rozdělil na dvě části. Jsou to služby přímo poskytované našimi zaměstnanci, výše uvedené, a dále služby poskytované externími společnostmi, naším prostřednictvím, a našim zákazníkům. A právě pro využití a následnou identifikaci jsou všem zákazníkům poskytnuty Karty zákazníka. Rozsah takto poskytovaných služeb je poměrně rozsáhlý, namátkou mohu jmenovat úklid a ošetření vnitřku osobních automobilů, hlídání dětí a nemocných, stěhování a montování nábytku a třeba i taková služba, jako vizuální kontrola objektu zákazníka v době jeho nepřítomnosti, např. při dovolené. Součástí této služby je např. i výběr a úschova pošty z poštovní schránky...

  V neposlední řadě oslovujeme klienta širokou nabídkou našich služeb, sortiment našich služeb vychází ze zkušeností získaných velmi intenzívní praxí.

 • 13. Jakým způsobem si účtujete poskytnuté služby? Účtujete si zvlášť za dopravu, čistící prostředky apod.?

  Naše standartně poskytované služby periodického charakteru jsou účtovány měsíčně. Cena se odvíjí většinou od hodinové sazby, jejíž výše je dána především počtem hodin odpracovaných v měsíční periodě a dále rovněž dle vybraného rozsahu služeb.

  Dodavatelské služby jsou účtovány v základní ceně dodavatelem, tedy nejsou námi navyšovány. Nutno podotknout, že veškeré cenové relace jsou předem se zákazníkem projednány.

  Za dopravu či čisticí prostředky si neúčtujeme, vyjma případů, kdy je doprava součástí poskytované služby, např. při odvozu dítěte do školky, školy či na zájmový kroužek, při stěhování či odvozu zboží nebo při generálních úklidech, nočních pracích či pracích ve větších vzdálenostech. Cena je však vždy projednána předem se zákazníkem.

 • 14. Vaše motto je „nezdržujte se maličkostmi“, co to vlastně znamená?

  Jistě každý manager či majitel firmy, resp. majitel či majitelka domácnosti si uvědomuje, že jestliže bude věnovat svůj drahocený čas věcem, které nebaví, nedělají radost, nevydělávají, nezbývá pak čas na ostatní prioritní záležitosti, rodinu, děti, soukromí, koníčky, práci apod.

  A od toho jsme tu právě my. Od prvního kontaktu se zákazníkem se snažíme vše vyřešit takovým způsobem, který je pro něj nejmenší ztrátou času. Od prvního kontaktu, který je nezbytný k poskytnutí základních informací, což trvá v průměru 20 až 30 minut, zpracujeme ve většině případů do 48 hodin kompletní návrh smlouvy o poskytování služeb, navrhneme takové řešení, které splňuje naprosto veškerá zadání v kompromisu k např. požadované ceně do které se zákazník chce vejít. Tuto nabídku pak klient obdrží s využitím moderních médií, např. e-mailem, faxem.

  Prostě se jen: NEZDRŽUJE MALIČKOSTMI!