scroll_top
facebook LinkedIn
Chci pochválit Mám nápad Chci se informovat Chci si stěžovat


KROTITELÉ KORONAVIRŮ

 • 1 Koronavirus 

  Vážení zákazníci přicházející na naše stránky, obracíme se na Vás vzhledem k současné situaci šíření nemoci COVID-19 prostřednictvím nového koronaviru. Díky následným opatřením vlády na jaře 2020, tj. uzavření škol, muzeí, divadel, kin a obchodních center jsme i my přijali bezpečnostní opatření v souvislosti s úklidem.

  Obracíme se na Vás v době nošení ochranných pomůcek, roušek, rukavic... v době nezbytné zvýšené pozornosti osobní hygieně a dezinfekci prostor.
Jako jedna z mála ryze českých společností, která působí na trhu již od roku 2001 a zabývá se úklidem domácností, škol, školek, firem, obchodů, bytových domů a dalších, Vám nabízíme profesionální úklidové a dezinfekční služby, které se skládají z těchto 3 metod:

  ▫️dezinfekce ploch za pomocí účinné chemie

  ▫️dezinfekce vzduchu v jednotlivých místnostech a prostorách ozónováním

  ▫️dezinfekce místností a předmětů UVCzářením


  Všech tří metod se nyní plně využívá v nemocnicích a lékárnách, kde jsou lidé tzv. v první linii. Vhodnou kombinací těchto metod nebo výběrem jedné Vám chceme poskytnout jisté standardy bezpečí.
 V žádném případě si neúčtujeme neetické ceny, ba právě naopak. Naším cílem je získat nové klienty z řad škol, se kterými bychom rádi spolupracovali i v budoucnu po pominutí nynějšího nebezpečí, protože i naše česká firma byla letos ekonomicky poškozena nařízeními vlády. Jsme přesvědčeni, že hrozba infekce nezmizí během dvou měsíců a že i po opadnutí celosvětové pandemie, bude důležité zachovávat zvýšené standardy hygieny. Samozřejmostí je, že naši zaměstnanci nyní pracují výhradně v ochranných prostředcích.

  Podrobněji dále k uvedeným metodám:

 • 2 Dezinfekce ploch za pomoci účinné chemie 
  2.1

  Dezinfekci všech ploch pomocí účinné chemie, kde budeme věnovat zvýšenou pozornost především místům největšího kontaktu, jako jsou:

  2.2

  ▫️kliky ▫️ madla židlí ▫️ plochy stolů ▫️ vypínače sociální zařízení (WC, bidety, prkénka) ▫️ umyvadla ▫️ kuchyňky ▫️výtahy ohmaty u dveří, kde je předpokládán fyziký kontakt ▫️ pevné telefonní linky, dezinfekci sluchátek a tlačítek ▫️a případně další Vaše požadavky dle domluvy a Vašich individuálních potřeb... ▫️

  2.3 základní poplatek administrativní náklady, minimální paušál  min 1.000,-  
  2.4 plus odvíjí se dále od počtu hodin práce 1 pracovníka od 259,- hod
  2.5 plus koordinátora zakázky od hodiny práce 1 pracovníka od 279,- hod
 • 3 Dezinfekce vzduchu v jednotlivcýh místnostech a prostorách ozonováním O3 
  3.1

  Ozonový generátor přemění molekuly kyslíku O2 na nestabilní ozon O3, který následně díky silné oxidaci zlikviduje veškeré zápachy od kouře, potu, zatuchlosti, plísní, inkontinence, proleženin, zvířat, spálenin apod.  Ozonový plyn odstraňuje příčiny vedoucí k tvorbě nežádoucích bakterií, virů, plísní atd. 

  3.2

  Pro stanovení přesné ceny je nutné prostory předem vidět, zaměřit, nejlépe získat půdorysné plánky např. ve formátu PDF a poté Vám do 48 hodin zašleme bezplatnou cenovou nabídku s platností 7 dnů

  3.3

  Samozřejmostí je nutnost z ozonovaných prostor předem odstranit (vynést na dobu nezbytně nutnou) veškeré živé organismy, tzn. zvířata, rostliny, a po realizovaném ozonování dle vypočteného času poločasu rozpadu molekul O3 je možné vše živé vrátit na původní místo. I tyto manuelní práce jsme schopní Vám sami zajistit v hodinové sazbě v ceně dle předchozího bodu.

  3.4 cena ozonování se odvíjí především od počtu místností a jejich rozměrů, tj. m2 a výšky místností, tedy od výsledného objemu m3    
  3.5 průměrná cena je při počtu 1 místnosti á 1.990,-  
  3.6 průměrná cena je každá další místnost do celkového počtu 3 místností á 1.590,-  
  3.7 průměrná cena je každá další místnost do celkového počtu 10 místností á 1.290,-  
  3.8 průměrná cena je každá další místnost do celkového počtu 30 místností á 1.090,-  
  3.9 průměrná cena je každá další místnost nad 30 místností á 990,-  
 • 4 Dezinfekce místností a předmětů UVC zářením 
  4.1

  Dezinfekci místností a předmětů UVC zářením provádíme za obdobných podmínek jako dezinfekci ozonováním.

  4.2

  Po současných zkušenostech - aktualizováno 1.8.2020 - však preferujeme jako nejúčinnější a nejméně nebezpečné a nejrychlejší dezinfikování metodou předchozí.

 • 5 POROVNÁNÍ VŠECH 3 VÝŠE UVEDENÝCH METOD DEZINFEKCE 
  5.1 dezinfekce ploch za pomoci účinné chemie časově velice náročná metoda nejedná se o metodu šetrnou k životnímu prostředí  
  5.2 dezinfekce vzduchu v jednotlivých místnostech a prostorách ozonováním O3 po všech stránkách nejefektivnější a nejméně riziková metoda nezbytné použití ochranných uhlíkových masek při práci  
  5.3 dezinfekce místnosti a předmětů UVC zářením náročnější na směrování zářičů, oproti O3 časově náročnější nezbytné chránit zrak  
  5.4

  U všech výše uvedených 3 metod dezinfikování je nezbytná zabezpečit uzavření prostor, nepřítomnost osob, živých organismů a je zapotřebí profesionálních pracovních pomůcek k zabezpečení osob provádějících dezinfekci, pro jejich zdraví a dodržování BOZP. Toto vše jsme Vám samozřejmě schopni zabezpečit.

 • 6 Platnost cen dezinfekce "Koronavirus", činností, které jsme začali poskytovat v souvislosti se situací okolo epidemie 20
  5.1 Ceník byl vydán dne 29.03.2020 S platností od 29.03.2020 do odvolání
  5.2 Ceník byl aktualizován dne 01.04.2020 S platností od 01.04.2020 do odvolání